Home » , , , , » Jawatan Kosong Majlis Perbandaran Kulim (MPKK) - 07 Ogos 2016

Jawatan Kosong Majlis Perbandaran Kulim (MPKK) - 07 Ogos 2016

Iklan jawatan kosong kerajaan terkini Majlis Perbandaran Kulim (MPKK) | Jawatan kosong terkini di Majlis Perbandaran Kulim (MPKK) Ogos 2016. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan untuk mengisi kerja kosong di Majlis Majlis Perbandaran Kulim (MPKK). Butiran adalah seperti berikut:

1. FRONT OFFICE
2. HOUSEKEEPING

Tarikh tutup permohonan pada 07 Ogos 2016
Lokasi : Kedah
Sektor : Kerajaan

CARA PERMOHONAN DAN SYARAT-SYARAT:
1) Semua borang permohonan boleh dimuat turun melalui laman Portal MPKK http://www.mpkk.gov.my/ms/mp-kulim/sumber/muat-turun-borang/e-borang

2) Permohonan daripada Pegawai Kerajaan yang sedang berkhidmat hendaklah mengemukakan melalui Ketua Jabatan masing-masing mengikut Perintah Am Bab ‘A’ 21 dan pastikan Laporan Prestasi tahunan terkini disertakan.

3) Setiap permohonan hendaklah disertakan perkara-perkara berikut:-
a) 2 keping gambar berukuran passport
b) Salinan Sijil Kelahiran
c) Salinan Kad Pengenalan
d) Salinan Sijil Peperiksaan
e) Lain-lain Sijil yang berkaitan.

4) Setiap salinan dokumen di atas hendaklah diakui sah.

5) Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar dalam sampul surat berukuran 25 sm x 32 sm. Di sudut atas sebelah kiri sampul surat hendaklah ditulis jawatan yang dipohon.

6) Permohonan yang tidak lengkap, tidak jelas dan tidak mengikut peraturanperaturan yang ditetapkan akan DITOLAK. Permohonan hendaklah sampai di alamat seperti berikut:-

PENGURUS
KULIM INN,
MAJLIS PERBANDARAN KULIM,
JALAN BUKIT AWI ,
09000 KULIM, KEDAH DARUL AMAN

Jawatan Kosong Majlis Perbandaran Kulim (MPKK)

Iklan jawatan dan syarat permohonan disini
Muat turun borang permohonan disini